Andere schrijvers

Waar komt het kwaad vandaan? – Albert Lukkien 

Een nieuwe kijk op gebed – George Addair

Worden wij gerechtvaardigd door het geloof VAN Christus
of door ons geloof IN Christus? – Albert Lukkien

Verzoening door voldoening? – André Piet
(moest het offer van de Zoon de Vader tevredenstellen?)

De rol van het kwaad – Arthur Adams

Kan de wil van God met succes worden belemmerd door Zijn schepselen? – Wilhelm Schaffhauser

Alverzoening – A. Lukkien en A. Oosterhuis
(dwaalleer of leer van de Schrift?)

De wil van God en de wil van de mens – Robert Killen

De opname vóór de grote verdrukking? – Tom Ballinger

De ontsporing van de Christenheid – André Piet

Het komende Koninkrijk van God, vóór de wederkomst van Christus,  is de regering van God – Tom Ballinger

Efeziërs – Johan Hensen

De schepping van de Ene Nieuwe Mens – Tom Ballinger

Komt de Heer spoedig terug? – Mark Phillips

De Dag van Christus – Tom Ballinger

De wederkomst versus de verschijning – Brian Kelson

Het grote bedrog – Tom Ballinger

Gods huidige doel – Otis Sellers

Het “als… evangelie” van Johannes – A.E. Knoch

Het Koninkrijk van de Hemelen – N. Baalbergen
(de periode die voorafgaat aan de wederkomst van Christus)

De tijden der heidenen – Tom Ballinger
(leven we echt in de eindtijd?)

Het laatste van de dagen – N. Baalbergen
(de huidige staat Israël is niet Gods werk!)

Het voorbestaan en de ontlediging van Christus – A.E. Knoch

Moeten wij de overheid gehoorzamen? – Tom Ballinger

In de hemelse… gewesten? – Nathan Johnson

Voor en na Handelingen 28:28 – Otis Q. Sellers
(de grens tussen twee bedelingen)

Wat is het evangelie? – Ken Eckerty

Ik ben overtuigd van universele verzoening – William Barclay

Tongen – D.L. McCroskey

De namen en titels van God – Clyde Pilkington jr.