Ernest Martin

ernest2Oprichter van Associates For Scriptural Knowledge (overleden in 2002). Hij publiceerde meer dan 200 theologische en historische studies, hield meer dan 400 lezingen over soortgelijke onderwerpen en verscheen in Amerika meerdere malen op TV en in radioprogramma’s, waarin hij werd geïnterviewd. Hij was getrouwd en had drie kinderen. Zijn primaire bezigheid was die van geavanceerde studies als onderzoekstheoloog en historicus met een diepe belangstelling voor het verband tussen de onderwerpen van Wetenschap en Bijbelse zaken. Zijn grootste interesse was om Bijbelse waarheid te herstellen en om alle mensen de mogelijkheid te geven van het kennen van de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus, ongeacht wie ze zijn of wat voor overtuiging ze hebben. Omdat de Heilige Schrift dogmatisch de Universele Verzoening van alle mensen leert in alle perioden van de menselijke geschiedenis, was hij een vurig pleitbezorger van deze Bijbelse waarheid. Hij hoopte dat alle mensen op aarde hun vrijheid kunnen ervaren die ze allemaal hebben in Christus. Al zijn boeken en artikelen getuigen van deze fundamentele waarheid die zijn academische en religieuze inspanningen en activiteiten motiveerden.

 

De verbazingwekkende oorsprong van de Opnametheorie

De heilige geest – een persoon of een kracht?

Hebben wij een beschermengel?

Waar bevindt zich de poel des vuurs?
Dit artikel gaat NIET over een plaats van marteling!

Wie zijn de zonen van God?
(hoofdstuk 28 uit “Essentials of New Testament Doctrine”)

Huwelijk en de familie in de opstanding
(hoofdstuk 29 uit “Essentials of New Testament Doctrine”)

Wat is nu precies God?
(hoofdstuk 30 uit “Essentials of New Testament Doctrine”)

Gods goddelijke Hoofdkwartier
(hoofdstuk 31 uit “Essentials of New Testament Doctrine”)

De ‘Hollywood Jezus’

Wie was Judas Iskariot?