Gerard Oudijn

Gerard Oudijn 0114-5Hij is vader van twee kinderen en woont in Hendrik Ido Ambacht. Hij groeide op  in een gezin dat trouw de hervormde kerk bezocht, maar als puber schopte hij al snel tegen godsdienst en kerk aan en trok zijn eigen plan. Hoewel er in zijn leven op de achtergrond altijd het besef gebleven is dat er wel een God moést zijn, duurde het nog jaren voordat hij zich bezig ging houden met de levensvragen die hij had. Toen zijn ogen werden geopend en God hem ervan overtuigde dat Hij werkelijkheid is, veranderde dat zijn leven radicaal. Vanaf dat moment had hij een drive om de bijbel te bestuderen.
Al snel sloot hij zich aan bij een evangelische gemeente. De vragen die hij had en die hij daar stelde, kon men niet beantwoorden en onderbouwen vanuit de Schrift. Tradities en gangbare theologie heersten en door de ontstane kloof was vertrek uit deze gemeente onvermijdelijk. Tegenwoordig is hij niet aangesloten bij een kerk of organisatie, maar geniet hij van het in alle vrijheid bestuderen van het Woord en het bezoeken van bijbelstudie-samenkomsten. Zo nu en dan geeft hij lezingen en schrijft hij artikelen over bijbelse onderwerpen.

 

Betekent eeuwig in de Bijbel eindeloos?

Allen verzoend…  en Satan dan?

Het Woord van God is compleet
(De canon van de bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk)

Het woord van de waarheid recht snijden

De toekomst van het christendom volgens de apostelen

De Hebreeënbrief: boodschap en context

De betrouwbaarheid van Genesis

Gaven van de geest, zijn ze er vandaag nog?