Otis Sellers

otis-q-sellersc

De Amerikaan Otis Q. Sellers (1902-1992) was een zeer toegewijd Bijbelonderzoeker. Hij had goede kennis van het Grieks en Hebreeuws. Hij heeft zeer veel Bijbelstudiemateriaal gepubliceerd, o.a.  in de vorm van het tijdschrift “The Word of Truth” en in brochures uit de serie “Seed and Bread.”  Ook verzorgde hij veel radio-uitzendingen. Als onderzoeker van Gods geschreven Woord, trok hij zijn eigen conclusies nadat hij al het beschikbare Bijbelse materiaal, plus al het andere materiaal dat licht kon werpen op het onderwerp waarmee hij bezig was, had overwogen. Hij bestudeerde elk woord om de precieze historische en grammaticale betekenis te ontdekken.  Hij staat bekend om zijn opvatting dat de eerste fase van het Koninkrijk van God (Koninkrijk der Hemelen) een langdurige periode van Goddelijke activiteit zal zijn, die voorafgaat aan de tweede komst van Jezus Christus.

Op deze pagina zijn uitsluitend (korte) artikelen geplaatst die betrekking hebben op de (nabije) toekomst.

God moet ingrijpen

De tweede komst van Christus

De volgorde van toekomstige gebeurtenissen

Het Koninkrijk vóór de Wederkomst

Het geknakte riet zal Hij niet verbreken

Goddelijk ingrijpen is ons beloofd

Gods heerschappij

Goddelijk ingrijpen is nabij

Vier grote dagen

De belangrijkste gelijkenis

De verkondiging van het Koninkrijk van God

De tweede komst van de heilige Geest

De zalige hoop

De opname

De toekomst van Israël

De toekomst van de naties

Gods oordelen