Peter Meye

Peter Meye

Geboren en getogen in Paramaribo, Suriname, als oudste van drie kinderen. Zijn moeder werkte voor de overheid en zijn vader was de oprichter en leider van een Volle Evangelie- en Pinkstergemeente. Deze groeide snel uit tot één van de grootste kerken in Suriname en het Caribisch gebied. De sfeer, het onderwijs en de activiteiten werden hem met de paplepel ingegoten.
Toch zat hij regelmatig met vragen die niet werden beantwoord; sommige zaken klopten niet. Vanaf 1983 tot 2015 is hij woonachtig geweest in Nederland en in 1992 kwam hij in aanraking met bepaalde waarheden waardoor er een domino-effect op gang kwam, en een jaar later “viel het muntje” : de overweldigende realisatie dat God iedereen zal redden!
De blijdschap die hem toen overviel was niet alleen onbeschrijfelijk en onvergetelijk, maar zorgde ook voor de honger die werd opgewekt om Gods Woord dieper te bestuderen en daar zoveel rijkdom uit te halen als God toestaat. Hij is gericht op een “continue groei in de realisatie van Dé God en Zijn Christus,” naar eigen zeggen. Zijn stijl is om een onderwerp zo helder en praktisch mogelijk uiteen te zetten en toe te lichten, terwijl Gods Woord het enige uitgangspunt blijft. In Nederland was Peter vooral woonachtig in Amsterdam, maar momenteel woont hij in Suriname. Hij bekleedt in zijn maatschappelijke loopbaan diverse directiefuncties op het terrein van de strategische bedrijfsvoering en -inrichting binnen verschillende typen organisaties.

Door welke bril lees jij Gods Woord?

De hele Schrift is voor ons, maar niet over ons

Hoe kijken wij naar God?

Gods Woord: wat er staat en wat er lijkt te staan

De werkelijkheid is… omgekeerd!

De grootste manifestaties van Gods kracht in deze tijd

Jezus, wat een ‘Worm’!

Zonde, wat nu?

Het geheim van de godsvrucht

Het Naderingsgeschenk

Hoe de ekklesia werkelijk is ontstaan… verrassing!