Wijze Woorden

Ik ben zo moe van wat er allemaal over God wordt beweerd.
Ik begrijp Zijn geduld met de goddelozen, maar ik snap niet
dat Hij zoveel geduld heeft met de vromen.

George MacDonald

*******

Het is moeilijk om mensen te bevrijden
van de ketenen die ze vereren.

Voltaire

*******

Ultieme onwetendheid is
wanneer je iets verwerpt
waar je niets van af weet
en tegelijkertijd weigert het zelf te gaan onderzoeken.

Dr. Wayne Dyer

*******

Je moet de waarheid niet verwarren
met de mening van de meerderheid.

Loesje

*******

Geloof nooit iets,
totdat het van officiële zijde ontkend wordt.

*******

Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte,
maar niet voor ieders hebzucht.

Mahatma Gandhi

*******

‘Als de laatste vis gevangen is, de laatste boom geveld
en de laatste rivier vergiftigd is,
zul je erachter komen dat je geld niet kunt eten’

zei opperhoofd Seattle tegen de Amerikaanse Senaat in 1850.

*******

Niets is in wereld is zo erg beschadigd
dat de hand van God het niet kan herstellen.

Agatha Christie

*******

Wat is dan geluk?’ vroeg de paradijsvogel.
‘In elk geval iets met modder’ knorde het varken.

Theo Olthuis

*******

Alle waarheid gaat door drie stadia.
Eerst wordt zij belachelijk gemaakt.
Vervolgens wordt zij vurig bestreden.
Tenslotte wordt zij geaccepteerd als vanzelfsprekend.

 Arthur Schopenhauer

*******

Er zijn twee manieren om voor de gek gehouden te worden.
De ene is: geloven wat niet waar is.
De andere: weigeren te geloven wat waar is. 

Soren Kierkegaard.

*******

De adelaar vliegt alleen, de kraai in troepen. 
De dwaas heeft gezelschap nodig, de wijze eenzaamheid.

  Wijsheid der Brahmanen 

*******

Wat jammer, zegt Haast tegen Goed,
dat ik u zo zelden ontmoet.

*******

Een mens leert langs drie wegen:
Door na te denken. Dat is de edelste.
Door na te doen. Dat is de gemakkelijkste.
En door ervaring. Dat is de moeilijkste.

Boedha

*******

Een toerist ziet waarvoor hij is gekomen;
een reiziger ziet wat er is.

G.K. Chesterton

*******

Telkens als ik er bij stil sta
hoeveel mij geschonken is,
veranderen veel vanzelfsprekendheden
in een bron van geluk.

Gustave Flaubert

*******

Je kunt voor geld een mooie hond kopen,
maar niet het kwispelen van zijn staart.

Josh Billings

*******

Over elke berg leidt een pad,
hoewel niet altijd zichtbaar vanuit het dal.

Theodore Roethke

*******

Wanneer we iets niet begrijpen,
moeten we het of als absurd verklaren
of als te hoog gegrepen voor onze intelligentie.
De eerste interpretatie wordt meestal aangenomen.

Concepcion Arenal 

*******

Ervaring is wat je krijgt als je niet krijgt wat je wilt.

Randy Pausch

*******

Apathie is de handschoen
waarin het kwaad zijn hand verstopt.

Bodie Thoene

*******

De sterkste emoties komen voort uit een gevoel van gemis,
dat op een of andere manier gekoppeld is aan een geluid,
een geur, een beeld 
dat je je jaren later nog herinnert.

Maarten ’t Hart

*******

Wat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit.

Paulo Coelho

*******

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit vallen,
maar dat we steeds weer opstaan als we zijn gevallen.

Confucius

*******

Het is beter om waarheid te leren kennen die pijnlijk kan zijn,
dan slecht voorbereid te zijn door bedrog.

Brian Kelson 

*******

Wanneer ons één ding ontbreekt,
mag dat ons er niet van weerhouden
met volle teugen te genieten van al het andere.

Jane Austen

*******

Moed betekent niet dat je geen angst voelt,
maar dat je jouw angst overwint.

Mark Twain

*******

Door je zorgen te maken verdwijnen de zorgen van morgen niet,
maar verdwijnt de kracht voor vandaag.

*******

De grootste fout die je in het leven kunt maken,
is voortdurend bang zijn om er een te maken.

Elbert Hubbard

*******

Begin met wat juist is en niet met wat aanvaardbaar is.

 Franz Kafka

*******

Als je bedroefd bent, leef je in het verleden.
Als je bang bent, leef je in de toekomst.
Als je vrede voelt, leef je in het heden.

Lao Tse

*******

Wat ons verdeelt, verbleekt
 in vergelijking met wat ons verenigt.

Ted Kennedy

*******

Niet de jaren maken je oud;
je wordt oud door het loslaten van je idealen.

Samuel Ullman

*******

Ervaring is het woord waarmee men zijn fouten bedoelt.

Oscar Wilde

*******

Als jarenlange zelfkritiek niet heeft geholpen,
probeer dan eens goedkeuring van jezelf
en kijk wat er gebeurt.

Byron Katie

*******

Iets veroordelen voor het grondig te hebben onderzocht
is het toppunt van onwetendheid.

Herbert Spencer

*******

Hoe groter het eiland van kennis,
hoe langer de kustlijn van verwondering.

*******

Rijkdom is niet de groei van je vermogen
maar de beheersing van je geest.

Brian Tracy

*******

Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes.
Als je houdt van wat je doet, zul je succesvol zijn.

Albert Schweitzer

*******

Je kunt beter verdriet hebben om een liefde die er niet meer is
dan die liefde niet te hebben gekend.

Dalai Lama

*******

De intuïtie is een Godsgeschenk, de ratio een dienaar;
ergens in de tijd zijn we de dienaar gaan aanbidden
en zijn we het geschenk vergeten.

Albert Einstein  

*******

Zeggen dat iemand niet verdrietig mag zijn
omdat het altijd slechter kan,
is net zoiets als zeggen dat iemand niet gelukkig mag zijn
omdat het altijd beter kan.

*******

Het is makkelijker om mensen voor de gek te houden,
dan hen ervan te overtuigen dat ze voor de gek gehouden worden.

Mark Twain

*******

De kunst van een compromis is de taart zo te snijden
dat iedereen denkt dat hij het grootste stuk heeft.

Ludwig Erhard  

*******

Beoordeel niemand op zijn uiterlijk.
Onder een goedkope jas kan zich een rijk hart verschuilen.

Schots spreekwoord

*******

Voordat de waarheid je vrij kan maken
moet je ontdekken welke leugen je gevangen houdt.

*******

Gisteren was ik slim en wilde ik de wereld veranderen.
Vandaag ben ik wijs en verander ik mijzelf.

Rumi  

*******

Verlies verwerken is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden;
in de herinnering in plaats van in de werkelijkheid.

Manu Keirse

*******

Sommige mensen zien de dingen zoals ze zijn en vragen: waarom?
Ik zie de dingen zoals ze nooit zijn geweest en zeg: waarom niet?

George Bernard Shaw

*******

Het zijn de dingen die we denken te weten die
ons er juist van weerhouden dingen te leren.

Claude Bernard

******* 

Mensen breken niet omdat ze zwak zijn,
maar omdat ze veel te lang sterk waren.

Boeddha

*******

In de dauw der kleine dingen vindt het hart
zijn morgen en wordt verfrist.

Kahlil Gibran

******* 

Jouw eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer
schade berokkenen dan je ergste vijand.

Boeddha

******* 

Behandel goede mensen goed.
Behandel niet-goede mensen ook goed.
Want dat is hoe goedheid tot stand komt.

Lao-Tse  

*******

Hoe kalmer je handelt, hoe meer je bereikt.
Een kalme geest is één van de juwelen van wijsheid.

James Allen  

*******

De mens wordt niet gekweld door gebeurtenissen,
maar door de betekenis die hij eraan verleent.

Epictetus  

*******

Wij zijn niet rijk door wat wij bezitten, maar veeleer
door datgene waar we buiten kunnen.

Immanuel Kant  

*******

Tijd is geen snelweg tussen wieg en graf,
maar ruimte om te parkeren in de zon.

Phil Bosmans  

*******

Nederigheid is niet minder goed over jezelf denken,
maar minder vaak aan jezelf denken.

C.S. Lewis

*******

Als je praat dan herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert dan zou je iets nieuws kunnen leren.

Dalai Lama

*******

Blijf niet vasthouden aan een fout, alleen maar
omdat er zoveel tijd in ging zitten om hem te maken.

Dr. Laura

*******

Sommige mensen komen in je leven als zegeningen,
anderen als lessen.

Moeder Teresa

******* 

“Welke dag is het?” vroeg Poeh.
“Het is vandaag” piepte Knorretje.
“Mijn lievelingsdag” zei Poeh.

uit “Winnie de Pooh” van A.A. Milne

*******

Wanneer we kwetsbaarheid ervaren als kracht
en niet als zwakte, dan zijn we voorbij de schaamte.

Brené Brown  

*******

Waarnemen zonder te oordelen,
is de hoogste vorm van intelligentie.

Krishnamurti  

*******

Een laag gevoel van eigenwaarde is
alsof je 
door het leven rijdt met de handrem erop.

Maxwell Maltz  

*******

De tijd is te traag voor wie wacht,
te snel voor wie bevreesd is, te lang voor wie treurt,
te kort voor wie zich verblijdt,
maar voor wie liefheeft duurt de tijd eeuwig.

Lady Jane Fellowes  

*******

Voordat je spreekt, stel jezelf de vraag:
Is het aardig, is het nodig, is het een verbetering
ten opzichte van de stilte?

Shirdi Sai Baba

*******

Ieder mens is een genie.
Maar als je een vis beoordeelt naar zijn vaardigheid om in een boom
te klimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij stom is.

Albert Einstein

*******

Er is geen put zo diep of Gods liefde is altijd nog dieper.

Corrie ten Boom

*******

Karakter is niet alleen wat je aankunt voordat je breekt.
Het is ook hoeveel je aankunt nadat je gebroken bent.

Robert Tew  

*******

Herinnering is een moeilijk ding, familie van de waarheid,
maar niet zijn tweelingbroer.

Barbara Kingsolver

*******

Ervaring is niet wat je overkomt;
het is wat je doet met wat je overkomt.

Aldous Huxley  

*******

Angst maakt de wolf groter dan hij is.

Brad Meltzer  

*******

De komst van één goede clown bevordert
de gezondheid van een stad meer
dan 20 ezels beladen met medicijnen.

Thomas Sydenham

*******

Hoffelijkheid is het beste ontspanningsmiddel,
omdat je hier zelf een prettig gevoel van krijgt.

Anthony Robbins  

*******

Niets in deze wereld heeft zoveel macht
als een idee waarvoor de tijd rijp is.

Victor Hugo  

*******

Er zijn twee soorten wetten, rechtvaardig en onrechtvaardig.
Iemand heeft een morele verantwoordelijkheid
om onrechtvaardige wetten niet te gehoorzamen.

Martin Luther King  

*******

Geloof degenen die de waarheid zoeken,
twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.

André Gide

 *******

Wat de pessimist ziet als een struikelblok,
beschouwt de optimist als een opstap.

Eleanor Roosevelt  

*******

Twijfel is de wachtkamer van inzicht.

Confucius  

*******

Zij die achter de schaduwen en leugens
van hun cultuur kunnen kijken,
zullen door de massa nooit begrepen worden,
laat staan geloofd.

Plato

*******

Als een zwarte kat je pad kruist,
dan is dat een teken dat het dier ergens naartoe gaat.

Groucho Marx

*******

Het is eerlijker om onder ogen te zien dat ook jij liegt,
dan tegen jezelf te liegen dat je eerlijk bent.

*******

Laat ons niet terugkijken in woede of vooruit in angst,
maar om ons heen in bewustzijn.

James Thurber  

******* 

Toeval is Gods manier om anoniem te blijven.

Albert Einstein

*******

Leven is niet wachten tot de storm voorbij is,
leven is leren dansen in de regen.

*******

Laat je richting niet bepalen door angst,
maar door liefde en vreugde.

Osho

*******

Het lichaam hoort alles wat de geest zegt.

Ludwig Wittgenstein  

*******

Het leuke aan egoïsten is dat ze niet over anderen praten. 

John W. Rise

******* 

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.

Nelson Mandela

*******

Op een muur stond: “God is dood” – Nietzsche
Daaronder, in een ander handschrift: “Nietzsche is dood” – GOD

*******

Een leugen reist de halve wereld over,
terwijl de waarheid nog bezig is haar schoenen aan te trekken.

Mark Twain

*******

Als je het idee loslaat dat je echt iets weet,
kun je de rest van je leven in verwondering genieten.

Nin Sheng

*******

Beschaving siert de mens in voorspoed
en biedt een schuilplaats in tegenspoed.

Aristoteles

*******

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten.

Paul van der Bergh

*******

Er zijn van die momenten, die passen niet in een album;
die passen alleen in je hart.

Guus Lieberwerth

*******

Als je je geen dwaasheid kunt herinneren
die je uit liefde hebt begaan,
dan heb je nooit echt liefgehad.

Shakespeare

******* 

Glimlach en je bent jezelf meester.

Tich Nath Hanh

*******

Heb er vrede mee dat je er geen vrede mee hebt.

Martin Zender

*******

Het vinden van geluk ligt niet in het bezitten,
maar in het genieten.

Michel de Montaigne

*******

In de tuin van mooie herinneringen is het altijd zomer.

Shakespeare

*******

Je hoeft je gedachten niet te geloven.

Swami Vivekananda

*******

Laat los en houd dat vast.

*******

Maak je geen zorgen voor morgen;
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Jezus

*******

Niemand kan je minderwaardig doen voelen
zonder jouw toestemming.

Eleanor Roosevelt

*******

Of het gaat goed, of ik leer.

 Loesje

*******

Religie maakte de ene helft van ons bang om te sterven
en de andere helft bang om te leven.

Jim Palmer

*******

Snijd nooit door wat je los kunt knopen.

Joubert

*******

Twijfel is het begin van wijsheid.

Descartes

*******

Vaak is het zo dat mensen die zeggen wat ze denken
juist niet hebben nagedacht over wat ze zeggen.

*******

Wat het einde van een weg lijkt, is misschien slechts een bocht.

Robert H. Schuller

*******

We worden niet bemind omdat we goed zijn;
we worden goed omdat we bemind worden.

Desmond Tutu

*******

Als het niet waar is, zeg het dan niet.
Als het niet juist is, doe het dan niet.

Marcus Aurelius

*******

Beoordeel de dag niet altijd op wat je hebt geoogst,
maar ook eens op de zaden die je hebt geplant.

Robert Louis Stevenson

*******

De beste manier om het leven mis te lopen,
is het hebben van een levensopvatting.

Osho 

*******

Eenzaamheid is niet een verlangen naar gezelschap;
het is een verlangen naar soortgenoten.

Marilyn French

*******

Ga eens op de lat zitten in plaats van
haar steeds hoger te leggen.

*******

Herinnering is een vorm van ontmoeting.

Khalil Gibran

*******

Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten.

Gustav Mahler

*******

Jeugd is geen leeftijd; het is een geestestoestand.

Samuel Ullman

*******

Leer van andermans fouten, want het leven
is te kort om ze allemaal zelf te maken.

Dalai Lama

*******

Niet het geluk maakt ons dankbaar,
maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.

Tich Nhat Hanh

*******

Verdoe je tijd niet met het zoeken
naar een hindernis; misschien is er geen.

Franz Kafka

*******

Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen,
bezit een rijkdom zonder grenzen.

F. Daels  

*******

Wat lucht is voor de longen, is begrip voor het hart.

Steven Covey

*******

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw. 

Indiaans spreekwoord

*******

Bijna niemand gelooft dat de Bijbel bedoelt wat hij zegt.
Men is er altijd van overtuigd dat hij zegt wat men bedoelt.

 George Bernard Shaw

*******

De eerste kus wordt niet met de mond, maar met de ogen gegeven.

*******

Elke dag iets leren is kennis.
Elke dag iets loslaten is wijsheid.

Zen

*******

Het is vaak heerlijk rusten in het gras
dat je ergens over hebt laten groeien.

Cees Buddingh

*******

Het leven is als een bos; rechtdoor kan nooit.

Oleg Popov

*******

Je kunt je ergeren aan alles en nog wat,
maar je bent het niet verplicht.

*******

Liefde zoekt slechts één ding: het geluk van de ander.

Thomas Merton

*******

Noem jezelf niet arm omdat je dromen
niet in vervulling zijn gegaan;

werkelijk arm ben je wanneer je nooit gedroomd hebt.

Maria van Ebner-Eschenbach

*******

Vergeven is het kenmerk van de sterken.

Ghandi

*******

Wat we zien wordt grotendeels bepaald
door waar we naar zoeken.

Sir John Lubbock

*******

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,
maar de één roeit en de ander zit te vissen.

Marco Aldinger

*******

Alles wordt kleiner als je het deelt, behalve de liefde.

Arthur Japin

*******

De dwaas zoekt het geluk ver weg;
de wijze laat het ter plekke groeien.

James Oppenheim

*******

Een schildpad weet meer van de wegen te vertellen dan een haas.

Kahlil Gibran

*******

Het leven begint aan het einde van je comfortzone.

Neale Donald Walsh

*******

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is.

Nelson Mandela

*******

Je grootste angst is tegelijk je grootste schat.

*******

Nostalgie is een herinnering waaruit de pijn is verdwenen.

Fred Davis

*******

Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent.

Dalai Lama

*******

We worden opgejaagd door wat we najagen.

*******

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.

David Ben-Goerion

*******

Als we ons aanpassen om mensen niet kwijt te raken,
verliezen we onszelf.

*******

De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe
landschappen, maar in het kijken met andere ogen.

Marcel Proust

*******

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom.

Albert Einstein

*******

Het mooiste overkomt je; het minste is bedacht.

Freek de Jonge

*******

Het probleem met deze wereld is
dat verstandige mensen vol zitten met twijfel,
terwijl stommelingen vol vertrouwen zitten. 

Bryan Sherwood

*******

Vertrouwen is de vogel die het licht voelt
en zingt als de dageraad nog donker is.

Tagore

*******

Wie over elke stap nadenkt, staat zijn hele leven op één been.

Chinees spreekwoord

*******

Wie zou je zijn zonder de gedachte
dat je geluk van iemand anders afhangt?

Byron Katie

*******

Er zijn mensen die je je herinnert
en er zijn er van wie je droomt.

Carlos Ruiz Zafón

*******

Het tegenovergestelde van angst is niet moed, maar vertrouwen.

Olaf Hoenson

*******

Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen,
bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik je graag.

 Rumi  

*******

Hoe we over de wereld denken bepaalt hoe we haar zien.

Arthur Zajonc

*******

Wie van gedachten kan veranderen, kan van leven veranderen.

William James

*******

Wordt modderig water niet helder door het te laten bezinken?

Tao

*******

Vriendelijkheid is de meest duurzame levenshouding;
je verspilt geen energie aan
wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie.

Piero Ferruci

*******

Drie dingen in dit leven blijven niet lang verborgen:
de zon, de maan en de waarheid.

Boeddha  

*******

Ieder mens die je ontmoet
voert een strijd waar jij niets van weet.
Wees vriendelijk. Altijd.

Robin Williams

*******

Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht…

Henk van Randwijk

*******